RENU - NƯỚC NHỎ MẮT

Nước nhỏ mắt RENU được sản xuất tại Mỹ, khuyên dùng khi đeo kính áp tròng.
Xem thêm

RENU - DUNG DỊCH NGÂM VÀ BẢO QUẢN KÍNH ÁP TRÒNG

Dung dịch ngâm và bảo quản kính áp tròng được sản xuất tại Mỹ.
Xem thêm

SOFTLENS 1DAY

Kính áp tròng trắng được sản xuất tại Mỹ, loại sử dụng 01 ngày
Xem thêm

SOFTLENS 59

Kính áp tròng trắng được sản xuất tại Mỹ - loại sử dụng 01 tháng.
Xem thêm

SOFTLENS 38

Kính áp tròng trắng được sản xuất tại Mỹ , loại sử dụng 3 tháng
Xem thêm