13 Đường số 67, Phường Cô Giang, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 22 508 541- 22 508 542 -22 508 543

0313709450

info@ankhangphat.com

www.ankhangphat.com.vn